Khái niệm

 1. Theo Morgan (1986), QLNNL QT là sự phối hợp từ 3 thành phần:
 2. Các chức năng QLNNL:
 3. Thu hút và hình thành
 4. Đào tạo và phát triển
 5. Duy trì và sử dụng
 6. Các nhóm nhân lực:
 7. NL từ chính quốc
 8. NL từ nước sở tại
 9. NL từ các nước còn lại (hay nước thứ 3)
 10. Các quốc gia tham dự trong quá trình điều hành:
 11. Chính quốc: công ty mẹ, cơ quan đầu não
 12. Nước sở tại: nơi có chi nhánh của công ty
 13. Nước t3: nơi cung cấp tài chính, nhân lực
 14. Theo Mondy & Noe: QLNNL QT là việc sử dụng NNL QT nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức mà k tính đến giới hạn về địa lý

Đặc thù NNL QT

 • Đa dạng về nguồn gốc, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ
 • Đa dạng trình độ, năng lực, nhận thức
 • ………….. lối sống, mục tiêu, nhu cầu, mức sống
 • ………….. ý thức kỷ luật lao động, NSLĐ

Các loại nhân viên quốc tế

STT LOẠI MÔ TẢ VD
1 Làm ở quốc gia bản địa chính Nhân công bản địa, người chính quốc làm cho công ty mẹ 1người Mỹ làm việc cho công ty mẹ ở Mỹ
2 Cử đi công tác ở nước ngoài Nhân viên do công ty mẹ cử đi để làm việc cho chi nhánh ở nước ngoài 1 người Mỹ tạm thời được công ty mẹ cử đi làm ở chi nhánh VN
3 Làm việc ở tổng công ty chính ở nước ngoài Nhân viên của chi nhánh nước ngoài thuyên chuyển đến công ty mẹ và chịu kiểm soát của công ty mẹ Nhân viên VN thuyên chuyển lâu dài đến tổng công ty Mỹ
4 Làm tại trụ sở tại quốc gia bản địa Nhân viên ở trụ sở ở nước ngoài đến dưới sự kiểm soát của công ty mẹ Quản lý người VN của trụ sở ở VN báo cáo trực tiếp đến công ty mẹ ở Mỹ
5 Nhân viên bản địa của quốc gia nước ngoài Nhân viên được thuê bởi công ty mẹ đến làm việc tại công ty mẹ trùng khớp với nuớc đó 1 nhân viên được thuê tại Mỹ để làm việc cho công ty mẹ mà người đó tình cờ mang quốc tịch nước đó
6 Trụ sở có cơ sở tại nước mẹ là nước thứ 3 Kiểm soát bởi công ty mẹ, làm việc ở trụ sở nước ngoài, họ k có quốc tịch nước có công ty mẹ và cả ở nước có trụ sở Người quản lý có điều kiện thuận lợi ở VN, là người có quốc tịch Anh và báo cáo cho công ty mẹ
7 Nhân viên của trụ sở nước ngoài làm tại công ty mẹ Nhân viên được kiểm soát bởi trụ sở, thuộc công ty mẹ có cùng quốc tịch với nhân viên, làm việc ở công ty mẹ 1 giám đốc người Mỹ quốc tịch Mỹ, chịu trách nhiệm cho trụ sở trong phạm vị công ty mẹ, báo cáo trực tiếp đến VN
8 Làm việc tại chi nhánh chính ở nước ngoài Nhân viên tại công ty chính ở bản địa làm việc trong trụ sở và dưới sự lãnh đạo của trụ sở Nhân  viên được thuyên chuyển lâu dài đến trụ sở VN
9 Người làm việc xa quê tại trụ sở Nhân viên của trụ sở có quốc tịch tại đây, được điều đi làm ở nước khác Nhân viên VN tạm thời được điều đi bởi trụ sở VN đến làm việc tại Mỹ
10 Trụ sở ở địa phương bản địa Nhân viên bản địa làm việc cho trụ sở Người VN được thuê bởi trụ sở VN để làm việc tại VN
11 Công ty mẹ đặt cơ sở là trụ sở ở nước thứ ba Bị kiểm soát bởi trụ sở, làm việc ở công ty chính, người có quốc tịch không phải ở nước đặt công ty chính, cũng như nước đặt trụ sở NV có quốc tịch Anh được thuê bởi trụ sở VN điều đến Mỹ làm việc
12 Nhân công địa phương có quốc tịch nước ngoài Nhân viên được thuê bởi trụ sở để làm việc ở trụ sở, trung khớp với quốc tịch nước ngoài NV có quốc tịch nước ngoài được thuê ở VN để làm việc tại VN

Tầm quan trọng QLNNL QT

 • Con người là yếu tố cấu thành nên tc, vận hành tc và quyết định sự thành bại của tc
 • NNL là tài sản quan trọng nhất
 • QLNNL QT là bộ phận của QTKD trong mtr QT (nhân lực, tài chính, mar, tác nghiệp)
 • Do xu hướng toàn cầu hóa, QTNL mở rộng ra phạm vi quốc tế, đòi hỏi quản lý và sử dụng NNL k trái pháp luật quốc tế, tạo động lực cho họ để họ có thể hợp tác và trung thành với tc

1 số hoạt động cơ bản QLNNL QT

Toàn cầu hóa đòi hỏi các công ty cạnh tranh trong mtr k có biên giới giữa các quốc gia nên có những đặc trưng riêng và khác biệt với QLNNL trong mtr nội địa.

Các hoạt động QTNL phải thực hiện phức tạp hơn

 • Kế hoạch hóa NNL: khi cty có đặt hoạt động sxkd ở các nước khác nhau cần chú ý đến đặc thù về lực lượng lao động ở các quốc gia đó:
 • Đặc điểm nhân khẩu học
 • Trình độ
 • Mức sống
 • Văn hóa dân tộc
 • Thói quen làm việc

Khi lập kế hoạch đòi hỏi phải căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, nhưng khó thu thập hơn vì phạm vi thu thập rộng, hoặc nếu thu thập được thì độ tin cậy thấp do độ nhiễu lớn > tốn tgian, chi phí

 • Phân tích và thiết kế: đề cao việc thiết kế cv theo nhóm hay cá nhân phù hợp với phong cách làm việc, khả năng trình độ NLĐ với các nền VH khác nhau
 • Biên chế NNL QT: gồm các hđ:
 • Tuyển mộ, tuyển chọn:
 • Cần quan tâm nhiều tiêu chí phức tạp hơn
 • Khả năng thích ứng, thích nghi của ứng viên với mtr đa VH
 • Định hướng: cần giúp cho người mới hòa đồng vào mtr làm việc phức tạp hơn (ngôn ngữ, tôn giáo, nền tảng, cách thức, lối sống, niềm tin,…)
 • Thuyên chuyển, đề bạt: thủ tục phức tạp hơn để họ có thể đảm nhận được vị trí mới trong sự phối hợp nhịp nhàng với hệ thống toàn cầu
 • Đánh giá THCV: khó thực hiện trong mtr khác biệt giữa các quốc gia, đặc biệt là đánh giá kết quả THCV của các cán bộ quản lý đi làm việc nước ngoài
 • Đào tạo và phát triển NNL
 • Đào tạo cần quan tâm đến đào tạo đa VH
 • Phát triển nghề nghiệp cho những người đã hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài
 • Thù lao lao động:
 • Cần thiết lập các c/s, chế độ đãi ngộ hợp lý, công bằng cho NNL đa dạng về trình độ, năng lực, nhận thức, nhu cầu, mức sống, NSLĐ
 • Thù lao cần tính đến thuế, phối hợp các loại ngoại tệ, tỷ giá hối đoái
 • Quan hệ lao động: cần tính đến sự khác biệt về luật pháp quốc gia trong việc quy định các vấn đề liên quan đến ký kết HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp LĐ, thành lập tc công đoàn và vai trò trong DN, quy định bình đẳng giới, LĐ trẻ em, an toàn LĐ, LĐ nhập cư,… nhiều nước nếu vi phạm luật LĐ sẽ bị phạt rất nặng
 • Quản lý hồ sơ nhân sự: cần có hệ thống thông tin NNL hiện đại để trao đổi thông tin về nhân sự giữa công ty mẹ và công ty con hợp lý, nhưng đảm bảo tính bảo mật của hệ thống

*Lưu ý:

 • Phải quan tâm nhiều đến cuộc sống riêng của người đi công tác nước ngoài (nhà ở, thân nhân đi công tác, giải trí, sắp xếp việc học cho trẻ em, nhờ sự giúp đỡ của địa phương để đảm bảo an toàn cho nhân viên)
 • Phải phân tích và thực hiện các chức năng ở phạm vi rộng hơn và phức tạp hơn: đa VH, sự khác biệt mức sống, trình độ, nền chính trị, pháp luật
 • Đối phó với những thay đổi hoặc tác động từ bên ngoài của nước sở tại: chính phủ, đảng phái, chính trị, tôn giáo,…
 • Đối phó với nhiều rủi ro hơn về khủng bố, điều kiện sống k ổn định so với điều kiện hđ trong thị trường nội địa