You are here:Home-Uncategorized

Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 – HR 4.0

4 giai đoạn phát triển của quản trị nhân sự: HR 1.0 là giai đoạn phát triển tương ứng với thời kỳ đầu của nghiệp vụ quản trị nhân sự, khi vai trò thực hiện chủ yếu ở các nghiệp vụ hỗ trợ cơ bản như trả lương, bảo đảm an toàn lao động. Trong thời

By |2020-02-18T03:55:09+00:00February 18th, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments

Quản trị nhân lực quốc tế

Khái niệm Theo Morgan (1986), QLNNL QT là sự phối hợp từ 3 thành phần:Các chức năng QLNNL:Thu hút và hình thànhĐào tạo và phát triểnDuy trì và sử dụngCác nhóm nhân lực:NL từ chính quốcNL từ nước sở tạiNL từ các nước còn lại (hay nước thứ 3)Các quốc gia tham dự trong quá

By |2020-02-04T04:46:02+00:00February 3rd, 2020|Categories: Uncategorized|0 Comments